Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Prevention and Disease Awareness Campaigns

Στοχεύουν στην ανάδειξη επιχειρήσεων και συνεργασιών, οι οποίες υποστηρίζουν καινοτόμες εκστρατείες και προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης σε μια πληθώρα θεραπευτικών κατηγοριών.

1.1 Cancer
1.2 Mental Health
1.3 Metabolic Diseases (Diabetes etc)
1.4 Neurological Diseases (Multiple Sclerosis, Parkinson, Alzheimer, Epilepsy etc)
1.5 Cardiovascular Diseases
1.6 Rare Diseases
1.7 Commutable Diseases (HIV, Hep C, HPV etc)
1.8 Respiratory Diseases
1.9 Haematological Diseases
1.10 Migraine
1.11 Rheumatic Diseases
1.12 Autoimmune Diseases (Psoriasis, Lupus, Crohn etc)
1.13 Vaccines Awareness Campaign
1.14 Other

2. Improving Health

2.1 Improving Care for Older People

Αφορά σε προγράμματα που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας, μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων.

2.2 Improving Access to Medicines Initiative

Αφορά τις συνεργασίες που έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες.

2.3 Anti-Smoking Campaign

Αναδεικνύεται η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια κατά του καπνίσματος. Μπορεί να αφορά συνολικά την ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματός, όσο και επιμέρους θέματα, όπως τη διακοπή του καπνίσματος, τα προβλήματα υγείας που προκαλεί το παθητικό κάπνισμα κ.ά.

2.4 Healthy Nutrition Campaign

Αφορά τις δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής. Οι δράσεις αυτές έχουν μεγάλη εκπαιδευτική σημασία αφού αποτελούν σημαντικό βήμα στην προαγωγή της υγείας των πολιτών κάθε ηλικιακής κατηγορίας.

2.5 Improving Patients’ Life

Αποτελεί αναγνώριση των σημαντικών προσπαθειών που καταβάλλονται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών.

2.6 Healthy Living

Αναδεικνύει τις σημαντικές συνεργασίες που έχουν ως στόχο την προαγωγή ενός υγειούς μοντέλου διαβίωσης. Αναγνωρίζει επίσης την πληθώρα παραγόντων και την πολυπλοκότητα των δράσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της υγιεινής διαβίωσης, παράγοντες και δράσεις που πολλές φορές εκτείνονται πέραν του φάσματος της υγείας.

2.7 Mouth Hygiene Campaign

Το βραβείο απονέμεται σε συνεργασίες που έχουν στόχο την προαγωγή της στοματικής υγείας, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων για την υγεία των δοντιών που μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά, μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ευπαθείς ομάδες, ασθενείς συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών , πολιτών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών κ.ά.

2.8 Healthy Supplements Campaign

Επιβραβεύονται οι συνεργασίες που αφορούν την ενημέρωση για την αξία των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές συμπληρωμάτων διατροφής, ως συμπλήρωμα της υγιεινούς διατροφής και άσκησης.

2.9 Patient Safety

Η ασφάλεια των ασθενών αφορά τους τρόπους με τους οποίους τα νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας προστατεύουν τους ασθενείς τους από λάθη, τραυματισμούς, ατυχήματα και λοιμώξεις. Το βραβείο αναδεικνύει όλες τις σημαντικές συνεργασίες που αφορούν τον τομέα της ασφάλειας των ασθενών.

2.10 Patient Compliance Initiative

Η ενημέρωση για την ανάγκη συμμόρφωσης των ασθενών σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς, όπως δείχνουν τα διαθέσιμα στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία, ποσοστό 75% των ασθενών δεν συμμορφώνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις οδηγίες που τους δίδονται. Το βραβείο αναδεικνύει τις συνεργασίες που αφορούν τον σημαντικό αυτό τομέα.

2.11 Patient Support Program of the Year

Αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση των συνεργασιών οι οποίες παράγουν σημαντικό έργο μέσω της εκπαίδευσης των ασθενών στη θεραπεία, τη χρήση του φαρμάκου στα πλαίσια των οδηγιών του, αλλά και στις καθιερωμένες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της νόσου και της παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της συμμόρφωσης στη θεραπεία.

2.12 Homecare Services Initiative

Απευθύνονται σε συνεργασίες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και συμμόρφωσης στη θεραπεία σε ασθενείς με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας.

2.13 Survival Training Programme

Απευθύνονται σε συνεργασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο την εκπαίδευση σε δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου και όταν συμβαίνουν: (π.χ. στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, σε αθλητικές δραστηριότητες, τροχαία ατυχήματα κ.ά.)

2.14 Best Support Helpline

Απευθύνονται σε συνεργασίες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας σε ασθενείς. Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν, μεταξύ άλλων, επικοινωνία, ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση για θεραπείες ή για τις διαδικασίες συμμόρφωσης του ασθενή στη θεραπεία.

2.15 Best Fundraising Initiative

Σκοπός των βραβείων αυτών είναι η επιβράβευση της καλύτερης ιδέας/προγράμματος συγκέντρωσης πόρων για τη στήριξη ενός σκοπού, φιλανθρωπικού ιδρύματος, συλλόγου ή δράσης.

2.16 Best Psychological Support Initiative

Τα βραβεία αυτά απευθύνονται σε συνεργασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους ασθενείς, μέσω κάποιου οργανωμένου προγράμματος που απευθύνεται σε ασθενείς και στις οικογένειές τους.

3. Changing Culture in Healthcare

3.1 Best Partnership Initiative for Patients

Τα βραβεία αυτά επιβραβεύουν την πιο σημαντική πρωτοβουλία συνεργασίας ανεξαρτήτως θεραπευτικής κατηγορίας και θέματος σε ζητήματα που αφορούν τους ασθενείς.

3.2 Best Patient Education and Training

Αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση των συνεργασιών οι οποίες παράγουν σημαντικό έργο μέσω της εκπαίδευσης των ασθενών στη θεραπεία, στη χρήση του φαρμάκου στα πλαίσια των οδηγιών του, αλλά και στις καθιερωμένες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της νόσου και τη συμμόρφωση στη θεραπεία.

3.3 Quality Improvement Initiative

Απονέμεται στα προγράμματα που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης των ασθενών.

3.4 Doctor-Patient Communication Initiative

Αναδεικνύει τις ενέργειες για την ύπαρξη αποτελεσματικής επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς μέσω της οποίας μπορεί να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του ασθενούς, να επηρεαστεί θετικά η κατάσταση της υγείας του αλλά και η τελική έκβαση της νόσου.

3.5 Disabilities Initiative

Αναδεικνύονται οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την άρση του στίγματος αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία, καθώς και οι βιωματικές δράσεις που βοηθούν στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή κινητική δυσκολία στην καθημερινότητά τους.

3.6 Social Integration Initiative

Το εν λόγω βραβείο στόχο έχει να αναδείξει τα προγράμματα που υλοποιούνται ώστε να προετοιμάσουν τον ασθενή και το περιβάλλον του για την επάνοδό του και την προσαρμογή του στο οικογενειακό και εργασιακό του περιβάλλον, την επανένταξή του στην κοινωνία και την επιστροφή στην κανονικότητα.

3.7 Awareness Programs

Το βραβείο αυτό στόχο έχει να αναδείξει τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την αιμοδοσία καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και στην προαγωγή της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος.

  • 3.7.1 Blood Donation Awareness
  • 3.7.2 Organ Donation Awareness
3.8 Best E-Health Initiative for Patients

Το βραβείο θα αναδείξει τη χρήση τεχνολογιών (όπως βάσεις δεδομένων, εφαρμογές, κινητά τηλεφώνα, φορητές συσκευές) για τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.

3.9 Best Health-tech Solution for Patients

Το βραβείο θα αναδείξει τη χρήση τεχνολογιών (όπως βάσεις δεδομένων, εφαρμογές, κινητά τηλεφώνα, φορητές συσκευές) για τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.

4. Covid 19 Pandemic Related Initiatives

4.1 Most Valuable Covid19 Pandemic Patient Support Program

Για το συγκεκριμένο βραβείο θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όσες εταιρίες διενεργούν προγράμματα υποστήριξης ασθενών.

4.2 Most Valuable Covid19 Pandemic Programs to support healthcare workers and communities

Για το συγκεκριμένο βραβείο θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όσες εταιρίες διενεργούν προγράμματα υποστήριξης του συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Διακρίσεις και Βραβεία

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό)

Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό)

Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία.

Bronze (Χάλκινο)

Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Υποστηρικτές

Υπό την Αιγίδα

Media Partner

Διοργάνωση

Official Publication