Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Prevention & Disease Awareness Campaigns

Στην ενότητα αυτή επιβραβεύονται οι επιχειρήσεις και συνεργασίες, οι οποίες υποστηρίζουν καινοτόμες εκστρατείες και προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης σε μια πληθώρα θεραπευτικών κατηγοριών

1.1 Cancer
1.2 Mental Health
1.3 Metabolic Diseases (Diabetes etc) & Cardiovascular Diseases
1.4 Neurological Diseases (Multiple Sclerosis, Parkinson, Alzheimer, Epilepsy etc)
1.5 Rare Diseases
1.6 Communicable Diseases (HIV, Hep C, HPV etc)
1.7 Respiratory Diseases
1.8 Haematological Diseases
1.9 Migraine
1.10 Rheumatic Diseases
1.11 Autoimmune Diseases (Psoriasis, Lupus, Crohn etc)
1.12 Vaccines Awareness Campaign
1.13 Other

2. Improving Health

2.1 Improving Care for Older People
Αφορά σε προγράμματα που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων τρίτης ηλικίας, μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών
που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων.

2.2 Improving Access to Medicines Initiative
Αφορά τις συνεργασίες που έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες.

2.3 Anti-Smoking Campaign
Αναδεικνύεται η καλύτερη διαφημιστική καμπάνια κατά του καπνίσματος. Μπορεί να αφορά συνολικά την ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες του
καπνίσματός, όσο και επιμέρους θέματα, όπως τη διακοπή του καπνίσματος, τα προβλήματα υγείας που προκαλεί το παθητικό κάπνισμα κ.ά.

2.4 Healthy Nutrition Campaign
Αφορά τις δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη της υγιεινής διατροφής.
Οι δράσεις αυτές έχουν μεγάλη εκπαιδευτική σημασία αφού αποτελούν σημαντικό βήμα στην προαγωγή της υγείας των πολιτών κάθε ηλικιακής κατηγορίας.

2.5 Improving Patients’ & Vulnerable Populations’ Life
Αποτελεί αναγνώριση των σημαντικών προσπαθειών που καταβάλλονται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθενών και των ευάλωτων πληθυσμών.

2.6 Healthy Living
Αναδεικνύει τις σημαντικές συνεργασίες που έχουν ως στόχο την προαγωγή ενός υγειούς μοντέλου διαβίωσης. Αναγνωρίζει επίσης την πληθώρα παραγόντων και την πολυπλοκότητα των δράσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της υγιεινής διαβίωσης, παράγοντες και δράσεις που πολλές φορές εκτείνονται πέραν του φάσματος της υγείας.

2.7 Mouth Hygiene Campaign
Το βραβείο απονέμεται σε συνεργασίες που έχουν στόχο την προαγωγή της στοματικής υγείας, μέσω εκπαιδευτικών δράσεων για την υγεία των δοντιών που μπορούν να απευθύνονται σε παιδιά, μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ευπαθείς ομάδες, ασθενείς συγκεκριμένων θεραπευτικών κατηγοριών , πολιτών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών κ.ά

2.8 Healthy Supplements Campaign
Επιβραβεύονται οι συνεργασίες που αφορούν την ενημέρωση για την αξία των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές συμπληρωμάτων διατροφής, ως συμπλήρωμα της υγιεινούς διατροφής και άσκησης.

2.9 Patient Safety
Η ασφάλεια των ασθενών αφορά τους τρόπους με τους οποίους τα νοσοκομεία και άλλες δομές υγείας προστατεύουν τους ασθενείς τους από λάθη, τραυματισμούς, ατυχήματα και λοιμώξεις. Το βραβείο αναδεικνύει όλες τις σημαντικές συνεργασίες που αφορούν τον τομέα της ασφάλειας
των ασθενών.

2.10 Patient Compliance & Support Initiative
Επιβραβεύεται η πρωτοβουλία που αφορά την ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας, τη χρήση του φαρμάκου στα πλαίσια των οδηγιών του, αλλά και στις καθιερωμένες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της νόσου και της παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της συμμόρφωσης στη θεραπεία. Το βραβείο αναδεικνύει τις συνεργασίες που αφορούν τον σημαντικό αυτό τομέα.

2.11 Homecare Services Initiative
Απευθύνονται σε συνεργασίες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και συμμόρφωσης στη θεραπεία σε ασθενείς με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας.

2.12 Survival Training Programme
Απευθύνονται σε συνεργασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο τη εκπαίδευση σε δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου και όταν συμβαίνουν: (π.χ στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, σε αθλητικές δραστηριότητες, τροχαία ατυχήματα κ.ά.)

2.13 Best Support Helpline
Απευθύνονται σε συνεργασίες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας σε ασθενείς. Οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν, μεταξύ άλλων, επικοινωνία, ψυχολογική υποστήριξη, ενημέρωση για θεραπείες ή για τις διαδικασίες συμμόρφωσης του ασθενή στη θεραπεία.

2.14 Best Fundraising Initiative
Επιβραβεύεται η καλύτερη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα συγκέντρωσης πόρων για τη στήριξη ενός σκοπού, φιλανθρωπικού ιδρύματος, συλλόγου ή δράσης.

2.15 Best Psychological Support Initiative
Επιβραβεύονται οι συνεργασίες, οι οποίες έχουν ως στόχο την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους ασθενείς, μέσω κάποιου οργανωμένου προγράμματος που απευθύνεται σε ασθενείς και στις οικογένειές τους.

3. Changing Culture in Healthcare

3.1 Best Patient Education and Training
Επιβραβεύονται οι συνεργασίες, οι οποίες παράγουν σημαντικό έργο μέσω της εκπαίδευσης των ασθενών στη θεραπεία, στη χρήση του φαρμάκου στα πλαίσια των οδηγιών του, αλλά και στις καθιερωμένες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της νόσου και τη συμμόρφωση στη θεραπεία

3.2 Quality Improvement Initiative
Απονέμεται στα προγράμματα που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, μέσω δράσεων και πρωτοβουλιών που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης, ψυχολογικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικοποίησης των ασθενών.

3.3 Doctor-Patient Communication Initiative
Αναδεικνύει τις ενέργειες για την ύπαρξη αποτελεσματικής επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς μέσω της οποίας μπορεί να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του ασθενούς, να επηρεαστεί θετικά η κατάσταση της υγείας του αλλά και η τελική έκβαση της νόσου.

3.4 Disabilities Initiative
Αναδεικνύονται οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την άρση του στίγματος αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία, καθώς και οι βιωματικές δράσεις που βοηθούν στην κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία ή κινητική δυσκολία στην καθημερινότητά τους.

3.5 Social Integration Initiative
Το εν λόγω βραβείο στόχο έχει να αναδείξει τα προγράμματα που υλοποιούνται ώστε να προετοιμάσουν τον ασθενή και το περιβάλλον του για την επάνοδό του και την προσαρμογή του στο οικογενειακό και εργασιακό του περιβάλλον, την επανένταξή του στην κοινωνία και την επιστροφή στην κανονικότητα.

3.6 Awareness Programs
Το βραβείο αυτό στόχο έχει να αναδείξει τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την αιμοδοσία καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και στην προαγωγή της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος.

3.6.1 Blood Donation Awareness
3.6.2 Organ Donation Awareness

3.7 Best E-Health Initiative for Patients
Μέσω του βραβείου θα αναδειχθεί η καλύτερη πρωτοβουλία στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

3.8 Best Health-tech Solution for Patients
Το βραβείο θα αναδείξει τη χρήση τεχνολογιών (όπως βάσεις δεδομένων, εφαρμογές, κινητά τηλεφώνα, φορητές συσκευές) για τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας των ασθενών.

4. Covid 19 Pandemic Related Initiatives

4.1 Most Valuable Covid19 Pandemic Patient Support Program
Επιβραβεύεται η πρωτοβουλία που αφορά προγράμματα υποστήριξης ασθενών κατά τη διάρκεια της πανδημίας

4.2 Most Valuable Covid19 Pandemic Programs to support healthcare workers and communities
Επιβραβεύονται τα προγράμματα που αφορούν την υποστήριξη του συστήματος υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας.

Βραβεία

Τα βραβεία που δίνονται σε κάθε κατηγορία είναι Gold, Silver, Bronze βραβεία και προκύπτουν από τους μέσους όρους της βαθμολογίας της Κριτικής Επιτροπής. Οι Διοργανωτές και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Grand Awards

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στον εκάστοτε πυλώνα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

Βραβεία της Χρονιάς
Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

Company of the Year
Το βραβείο απονέμεται στην εταιρεία η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβεύσεις στο σύνολο των κατηγοριών που διαγωνίστηκε.